KUNMING昆明

No. Tour Program Tour Code Download
1 8D6N KUNMING/DALI/LIJIANG/ZHONGDIAN (SHANGRILA) CKU*EX
More Info
Itinerary
2 8D7N KUNMING/DALI/LIJIANG CKM
More Info
Itinerary
3 8D7N KUNMING/DALI/LIJIANG/SHANGRILA CKN
More Info
Itinerary
4 8D7N KUNMING/DALI/SHANGRILA+01WAY DOMESTIC FLIGHT CKP
More Info
Itinerary
5 8D7N KUNMING/JIANSHUI/YUANYANG/DONGCHUAN RED EARTH/JIAOZI SNOW MOUNTAIN (BY COACH) CKS
More Info
Itinerary